Werkwijze

Rigter Beton Ciré hecht veel waarde aan meer dan tevreden klanten. Goed werk leveren begint volgens ons dan ook bij een gestructureerde werkwijze en een gedegen aanpak. Deze bewezen werkwijze houdt in:

1. Een eerste intakegesprek

Wij komen langs om jouw behoeften en ideeën in een persoonlijk gesprek in kaart te brengen. We bekijken de huidige situatie, stemmen wensen af en geven een passend advies. Dat doen we o.a. aan de hand van kleurstalen, want er zijn veel mogelijkheden en kan er meteen uit de kleuren een keuze worden gemaakt.

2. Offerte

Nu de wensen zijn geïnventariseerd, brengen wij binnen een week een offerte uit. Daarin is opgenomen wat we gaan doen, hoe we dat doen en wanneer we starten. Tevens wordt een prijs opgegeven. Ben je enthousiast en mogen wij aan de slag? Fijn, dan vernemen wij graag wanneer de werkzaamheden gerealiseerd moeten zijn.

3. Planning werkzaamheden ( na akkoord offerte)

In samenspraak wordt een planning gemaakt. Startdatum, doorlooptijd en beoogde einddatum wordt vastgesteld en vastgelegd.

4. Start werkzaamheden en realisatie

  • Afplakken van de werkruimte
  • Voorbereiding ondergrond
  • Aanbrengen beton ciré
  • Afwerking met een coating
afb 2

5. Oplevering en betaling

Nu alle werkzaamheden achter de rug zijn, geven wij je nog een aantal adviezen. Je ontvangt een map met allerlei informatie over onderhoud om nog een rustig door te lezen.

Betaling: 40% bij aanvang van de werkzaamheden, 40% halverwege de werkzaamheden en 20% bij oplevering.